A koronavírus járvány miatt a Külgazdasági és Külügyminisztérium a konzuli szolgáltatások meghatározó részének ellátását korábban felfüggesztette azzal, hogy a magyar állampolgárok a járványidőszak kezdetén jelentősen nagyobb hangsúlyt kapó érdekvédelmét és a repatriálást segítő feladatokat – melyek a konzuli feladatkör szerves részei – minden esetben elláthassa.

Az egyes országokban tapasztalható járványügyi helyzet függvényében május folyamán a konzulátusok újra megkezdik korábban felfüggesztett szolgáltatások nyújtását. 

A március 16-án ideiglenesen felfüggesztett szolgáltatások közül az alábbi, részben postai úton benyújtható kérelmek ügyintézésének újraindítására kerül sor:

- diplomáciai felülhitelesítés (postai úton)

- másolat- és fordításhitelesítés (postai úton)

Aláíráshitelesítésre csak kivételesen indokolt esetben kerülhet sor, ha egyéb hitelesítési forma helyben nem elérhető és a hitelesítés elmaradása az ügyfélnek jelentős joghátrányt okozna.

- családi állapot igazolás (postai úton)

- anyakönyvi okirat kiállítás (postai úton)

- útlevél és E-szig kérelmek korlátozottan

Azon állampolgárok esetében kerülhet sor az útlevél vagy E-szig. kérelem átvételére, akik csak magyar állampolgársággal rendelkeznek.

(amennyiben a helyi előírások szerint hosszabb érvényességű okmány szükséges a tartózkodáshoz, úgy az előírtt időtartamhoz igazodó időtartamon belül lejáró okmányok helyett igényelt okmány kiállítására irányuló kérelem is átvehető);

- gyermek születésének hazai anyakönyvezése, úti okmány igénylése

A gyermek születéséhez kapcsolódó egyéb kérelmek (anyasági támogatás, FÉTÁM) is átvehetők;

- házasság anyakönyvezési kérelem 

- tartózkodási engedély kérelmek

- vízumkérelmek korlátozottan

(a Magyarországra történő utazás során az egyes érintett országokba való belépés, tranzitálás feltételeinek való megfelelés, a vonatkozó szabályokról való tájékozódás az ügyfél feladata és felelőssége!)

A külképviseleteken lehetőségként a következő esetekben indulhat újra a vízumkiadás, azaz a következő kategóriákba tartozó kérelmek vehetők át:

o kiemelt nemzetgazdasági érdekből történő beutazások esetében, beleértve ebbe a magyarországi gazdasági infrastruktúra, gépek, szerelősorok összeállításához, üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges személyzet vízumkérelmeit is;

o válságkezeléssel összefüggő feladatokkal, az egészségügyi veszélyhelyzet elhárításával és alapvető fontosságú szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos beutazások esetében (ebbe beletartoznak orvosi-egészségügyi szakszemélyzet vagy kutatók is!);

o egyedi, különös okból méltányolható célú beutazásokra vonatkozó kérelmek (haláleset, családon belüli betegség, egyéb vis maior) – ugyanakkor ezen esetekben a kérelem a Központ előzetes jóváhagyása esetén vehető csak át (nem a konzul mérlegelési hatáskörébe tartozik, hogy méltányolható ok fennáll-e);

o tranzit célú beutazásokra irányuló kérelmek (Magyarországon keresztül hazajutni kívánó, vízumkötelezett harmadik országbeli állampolgárok);

o EGT-állampolgár családtagja által benyújtott kérelmek (a szabad mozgás jogával rendelkezők).

Az érvényes vízum birtokában (és az egyéb beutazási feltételek teljesítése esetén) is a határok átlépése csak a 81/2020. Korm rendelet 4. § (1), (2) és (5) bekezdésében, továbbá a 4/A. §-ban meghatározott kivételekkel lehetséges; a jogszabályban meghatározott esetekben az egyedi felmentés beszerzéséről az ügyfélnek magának kell gondoskodnia!

A személyes ügyfélfogadással járó konzuli szolgáltatások bővítésének tervezett üteme az alábbi:

- június 2.: útlevél és személyi igazolvány kérelmek azoknak, akik csak magyar állampolgársággal rendelkeznek; házasság anyakönyvezése;

- június 15.: hitelesítések az életbenléti igazolások kivételével, okiratbeszerzések;

- június 26.: állampolgársági ügyek (EHON és egyéb állampolgársági kérelmek átvétele);

- július 15.: a csoportos eskütételek és életbenléti igazolások kivételével valamennyi konzuli szolgáltatás.

A fentiekben nem rendezett vízumkérelmek átvételével kapcsolatosan a későbbiekben születik rendelkezés.

A jelen tájékoztatóban foglaltak célja az, hogy a lehető legkisebb kockázattal lehessen a konzuli szolgáltatásokat újraindítani. Szeretnénk, hogy a közel két hónapos korlátozás után a magyar állampolgároknak minél előbb a megváltozott körülmények között is biztosítani tudjuk a kinti életükhöz szükséges elengedhetetlen konzuli szolgáltatásokat. Mivel a fizikai korlátozások miatt a kapacitás szükségszerűen csökken, törekszünk a fizikai kontaktusok számát csökkentő megoldásokra.